Chuyên Đề

dành cho Cộng Đồng

Từ Chuyên gia Huấn luyện

Tâm lý Ứng dụng


Hướng đến việc cung cấp giải pháp bền vững và nền tảng cho cá nhân và tập thể, nhằm tăng sự gắn kết giữa con người và công việc trong cả ba lãnh vực trí tuệ, cảm xúc và hành vi.

Image
"Tâm lý Ứng dụng là việc sử dụng các phương pháp tâm lý và những phát hiện của ngành khoa học tâm lý để giải quyết các vấn đề thực tế về hành vi và trải nghiệm của con người!"

Vì vậy, các kỹ thuật của Tâm lý Ứng dụng được tôi đưa vào các chương trình huấn luyện trong Cộng đồng, nhằm phát huy tối đa tính hiệu quả nơi mỗi cá nhân, thông qua việc khơi gợi và huấn luyện với mục đích cao nhất là giúp cá nhân tự cải thiện và tự phát triển bản thân.

- Nguyễn Thiện Hoàng.

Lợi ích của chuyên đề dành cho Cộng đồng

  • Khai phóng tiềm năng - Khơi nguồn giải pháp

  • Tái định hướng lành mạnh nơi con người để tập thể phát triển bền vững

  • Xử lý những vấn đề đang gây cản trở cá nhân phát triển: căng thẳng, trầm cảm...

3 CHUYÊN ĐỀ NỔI BẬT

#1

BIÊN TẬP LẠI ĐỜI MÌNH

  • * Điều quan trọng nhất ở hiện tại đối với tôi là gì?

  • * Điều gì tôi nên giữ lại và điều gì tôi nên buông bỏ?

  • * Điều gì tôi cần ra quyết định ngay lúc này?

  • * Điều gì tôi cần làm ngay bây giờ để sống cuộc đời của chính mình một cách có ý nghĩa?

Hãy một lần nhìn lại cuộc đời của chính mình để tái định hướng bản thân lành mạnh và bình an hơn.

#2

NHÀ THỰC HÀNH THÔI MIÊN TRỊ LIỆU CẤP ĐỘ CƠ BẢN

  • * Hãy cho phép bản thân được chữa lành khỏi những tổn thương trong quá khứ bằng Thôi miên trị liệu.

  • * Thôi Miên Trị Liệu là một trong những liệu pháp thuộc y học tâm-thể (Mind-Body Medicine), tác động trực tiếp hay gián tiếp vào Tiềm thức con người, giúp cho con người đối thoại với Tiềm thức, phát huy trọn vẹn tiềm năng bên trong của Tâm trí một cách tích cực và lành mạnh.

#3

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM

CHÍNH MÌNH

* Con người từ bao đời nay vẫn luôn có một mong muốn quan trọng không hề thay đổi: tìm hiểu và khám phá về chính mình từ bên trong, để ngày càng biết và hiểu mình hơn.

* Sở hữu phương pháp cụ thể để vén bức màn bí mật trong thế giới nội tâm của chính mình và người khác: khám phá Vô thức và cơ chế ảnh hưởng sâu đậm của nó.

Nếu Bạn Đang Thực Sự Mong Muốn Phát Triển Bản Thân

Một Cách Nhanh Chóng, Bền vững, Nền tảng và Hiệu Quả Thì Đây Chính Là

Thông Điệp Dành Riêng Cho Bạn

Copyrights 2023 | Học Viện Con Người Mới | Chuyên Đề Cộng Đồng