Chuyên Đề

dành cho Doanh Nghiệp

Từ Chuyên gia Huấn luyện

Tâm lý Ứng dụng

Cung cấp giải pháp

bền vững và nền tảng

để phát huy khả năng

tự vận hành và tự cải thiện

Lợi ích của chuyên đề dành cho Doanh nghiệp

  • Khai phóng tiềm năng - Khơi nguồn giải pháp

  • Tái định hướng con người để phát triển bền vững

  • Tăng sự gắn kết giữa con người trong tập thể

  • Nâng cao năng lực nền tảng đội ngũ lãnh đạo

  • Phát huy tiềm năng và kỹ năng của nhân viên

Image
"Tâm lý Ứng dụng là việc sử dụng các phương pháp tâm lý và những phát hiện của ngành khoa học tâm lý để giải quyết các vấn đề thực tế về hành vi và trải nghiệm của con người!"

Vì vậy, Tâm lý Ứng dụng được tôi đưa vào các chương trình huấn luyện trong Doanh nghiệp, để phát huy tối đa tính hiệu quả, thông qua việc khơi gợi và huấn luyện tiềm năng của nhân viên trong việc tự cải thiện và tự vận hành trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sales, nhân sự, marketing, giải quyết mâu thuẫn, quản lý sự thay đổi...

- Nguyễn Thiện Hoàng.

3 CHUYÊN ĐỀ NỔI BẬT

#1

QUẢN LÝ STRESS
(Stress Management)

Hiểu về khái niệm và định nghĩa
căng thẳng
(stress) dưới lăng kính của khoa học, đồng thời sở hữu quy trình phòng tránh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

#2

QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
(Change Management)

Quản lý thay đổi là một quy trình có hệ thống để xử lý các thay đổi, nhằm đảm bảo tổ chức hay doanh nghiệp đạt được kết quả mong muốn một cách có kiểm soát và an toàn.

#3

LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI
(Transformational Leadership)

Là một triết lý quản lý nhằm khuyến khích và truyền cảm hứng cho nhân viên đổi mới và phát triển những cách thức mới để cải thiện chính mình, tạo nên con đường mới dẫn đến thành công trong tương lai của công ty.

Nếu Bạn Đang Thực Sự Mong Muốn

Doanh Nghiệp Phát Triển

Một Cách Nhanh Chóng, Bền vững, Nền tảng và Hiệu Quả Thì Đây Chính Là

Thông Điệp Dành Riêng Cho Bạn

Copyrights 2023 | Học Viện Con Người Mới | Chuyên Đề Doanh Nghiệp